SIMPOZIONUL JUDEŢEAN
” ŞCOALA – CURSUL SUPERIOR AL DEVENIRII”
(Importanţa cărţilor în formarea şi educaţia tinerilor)

30 OCTOMBRIE 2014

 

 

 

DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII


30 octombrie 2014, Ateneul Popular Mr. Gh. Pastia, ora 10,00.

PARTICIPAREA


      Grup ţintă: Profesori din învăţământul preuniversitar, reprezentanţi ai comunităţii locale, ai organizaţiilor guvernamentale şi nonguvernamentale care derulează activităţi în scop educativ cu preşcolari, elevii de şcoală gimnazială şi liceu, reprezentanţi ai părinţilor.
      Drepturi şi obligaţii: Organizatorii simpozionului îşi asigură dreptul de a publica parţial sau total comunicările ştiinţifice ale profesorilor participanţi la simpozion cu lucrări într-un volum electronic (cotat cu ISBN). Volumul nu este destinat comercializării. De acesta, vor beneficia în mod gratuit toţi autorii. Organizatorii simpozionului nu răspund de originalitatea lucrărilor publicate. Organizatorii simpozionului îşi rezervă dreptul de a nu publica lucrările care nu se încadrează în tematică şi care nu respectă cerinţele de tehnoredactare. Cadrele didactice participante vor primi diplome de participare.


DESFĂŞURAREA SIMPOZIONULUI


      Lucrările ar trebui să vizeze proiecte şi parteneriate coordonate de cadre didactice, în care au fost implicaţi preşcolari, elevi de şcoală gimnazială şi de liceu. Activităţile susţinute în faţa elevilor, care au valorificat potenţialul formator al cărţii, pot servi drept exemple de bună practică celor interesaţi. Într-un timp în care se afirmă rolul preponderent teoretic al şcolii româneşti, Simpozionul urmăreşte promovarea lucrărilor ce susţin contrariul – Şcoala este un laborator al devenirii, unde tinerii sunt atraşi în lumea ideilor ce contribuie la formarea ideologiei personale. Cadrele didactice por afirma cel mai bine rolul formativ şi impactul educativ al activităţilor şcolare şi extraşcolare ce au la bază pagina tipărită – în format clasic sau digital.


Cerinţe de tehnoredactare:


- limita de spaţiu: maxim 3 pagini;
- format A4, Word 2003.
- setare pagină: LEFT 2,5 cm, RIGHT 1,5 cm, TIMES NEW ROMAN.
- Titlul lucrării va fi scris cu majusculă, centrat, bold, cu Times New Roman, size 14.
- La două rânduri de titlu, alineat dreapta, bold, Times New Roman, size 12, va fi scris autorul lucrării în ordinea: numele, prenumele, şcoala de provenienţă şi localitatea.
- La două rânduri, se începe lucrarea, utilizând Times New Roman, size 12, spaţiere 1,5;
- Se admit maxim 2 fotografii în fiecare lucrare.
- La finalul lucrării, se va specifica bibliografia, astfel: nume, prenume autor, titlul volumului, editura, locul, anul apariţiei şi declaraţia pe proprie răspundere pentru originalitate.
- obligatoriu, textele vor fi scrise cu diacritice.
- expedierea lucrărilor şi a Fişei de participare completate - la e-mail: danasporea@yahoo.com;
- termen limită: 15 octombrie 2014;


         Rezumatul lucrării se va face de către autorul însuşi, în sala Ateneului Popular Maior Gh. Pastia – în max. 3 minute; prezenţa este obligatorie.

 

 

 

 

Revista școlii


Arhiva

Sondaj


Ce părere aveți despre site-ul școlii?

  • O necesitate
  • Îmi place ...
  • Trebuie îmbunătățit
  • Nu-mi place ...
  • Super site

Cautare